Dr Ivo Marek

Dr Ivo Marek w 1990 roku ukończył stomatologię na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. W 1999 roku ukończył trzyletni program szkoleniowy w zakresie ortodoncji, a w 2007 roku ukończył studia podyplomowe z ortodoncji na Oddziale Ortodontycznym Szkoły Stomatologicznej Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, gdzie uzyskał stopień doktora. Dr Marek prowadzi Prywatną Klinikę Stomatologiczną w Brzecławiu, gdzie koncentruje się na interdyscyplinarnej opiece stomatologicznej. Przede wszystkim stawia na współpracę ortodontów z periodontologami i implantologami. Jako pierwszy stomatolog w Czechach współpracował z firmą Invisalign.

Dr Marek pracuje jako adiunkt na Oddziale Ortodontycznym Szkoły Stomatologicznej Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu na studiach magisterskich i podyplomowych. Ponadto jest nauczycielem w niepełnym wymiarze godzin na Wydziale Ortodontycznym Wydziału Lekarskiego w Brnie oraz na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola w Pradze. Opublikował ponad 55 artykułów i wygłosił ponad 220 wykładów w Czechach i za granicą (Polska, USA, Tajwan, Singapur, Holandia, Anglia, Słowacja, Włochy, Bułgaria, Polska, Estonia, Australia itd.).
Dr Marek jest wiceprezesem Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego i członkiem Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Amerykańskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz Światowego Towarzystwa Ortodontycznego jak również członkiem Europejskiego Towarzystwa Alignerowego. W 2007 roku został mianowany Honorowym Członkiem Klubu Implantologicznego Republiki Czeskiej za partnerstwo między dziedzinami ortodoncji i implantologii. Ponadto jest członkiem rady redakcyjnej i recenzentem czasopisma „Ortodoncie” (Ortodoncja) oraz The Angle Orthodontist, European Journal of Orthodontics i Journal of Aligner Orthodontics. Jest członkiem komisji akredytacyjnej Ministerstwa Zdrowia i przedstawicielem Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego w EFOSA, a od 2016 roku jest Ambasadorem AAO i członkiem Rady Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego.