Dr Weronika Wierusz – Hajdacka

Dr Weronika Wierusz – Hajdacka

Tytuł lekarza dentysty uzyskała na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Polsce.

W 2011r. ukończyła z wyróżnieniem trzy letnie studia specjalizacyjne z zakresu Ortodoncji na Uniwersytecie w Ferrarze we Włoszech. Wybór miejsca specjalizacji wynikał nie tylko ze znajomości języka włoskiego, ale również z wagi, jaką Włosi przywiązują do estetyki, harmonii i piękna. W klinice uniwersyteckiej odbyła dodatkowo 4 letni staż praktyczny.

W 2008r. ukończyła Kurs Certyfikujący Invisalign, jako jeden z pierwszych lekarzy z Europy Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo odbyła 2 letnie szkolenie Master Invisalign na Uniwersytecie w Ferrarze. Prowadziła pacjentów leczonych Invisalign podczas specjalizacji we Włoszech pod okiem prof. M. Guarnieri i prof. A. Farina

Uczestniczyła w wielu kursach poświęconych leczeniu Invisalign m.in. na konferencjach w USA, ZEA i wielu krajach europejskich.

Jest autorem publikacji z zakresu ortodoncji, a także wykładowcą na krajowych i zagranicznych konferencjach ortodontycznych.

Od 2009r. upowszechnia leczenie Invisalign w Polsce w prywatnej praktyce w Warszawie. Nie boi się trudnych wyzwań, z sukcesem stosuje leczenie Invisalign w przypadku niewielkich jak i trudnych wad zgryzu wymagających znacznych przesunięć zębów.

W 2015r. jako pierwszy lekarz w Polsce zaczęła używać skanera wewnątrzustnego iTero, zastępując tradycyjne wyciski ortodontyczne cyfrowymi modelami 3D.

Od 2016r. należy do grupy oficjalnych wykładowców Invisalign. Prowadzi szkolenia i kursy certyfikujące dla lekarzy rozpoczynających leczenie metodą Invisalign.