Pierwszy Inauguracyjny Kongres Polskiej Akademii Alignerowej

10-11 września 2021, Hotel Crowne Plaza Warszawa

Konferencja PAA – to wielkie wydarzenie, które połączy nas we wspólnej misji: co zrobić by być jeszcze lepszym w leczeniu nakładkami.
Jak wejść w system, jak odmienić swoją praktykę, jak wyjść ze strefy komfortu i przyjąć wyzwanie?

Na konferencji spotkasz ludzi, którzy podzielają Twoją pasję, jaką jest praca lekarza dentysty. Spotkasz swoich przyjaciół, znajomych ale poznasz też nowych, którzy na pewno Cię zainspirują 🙂

10 września 2021

10:30 11:15

Weronika Wierusz – Hajdacka

Zdalne monitorowanie przebiegu leczenia alignerami przy pomocy Dental Monitoringu

10:30 11:15
11:15 11:45

przerwa kawowa

11:15 11:45
12:30 13:30

FIRMY PREZENTACJA:

Dental Monitoring – Philippe Salah, Optident

12:30 13:30
13:30 14:30

lunch

13:30 14:30
16:00 16:30

przerwa kawowa

16:00 16:30

11 września 2021

11:30 12:00

Przerwa kawowa

11:30 12:00
13:30 14:30

Lunch

13:30 14:30
14:30 15:30

Beata Hołówko

Alignery – nowy paradygmat ortodoncji. Jak bezpiecznie wykorzystać cyfrowe systemy CAT/ Clear Aligner Therapy

14:30 15:30
15:30 16:00

Maciej Włudyka

Trendy rynków medycznych na świecie oraz ich wpływ na rynek ortodontyczny w Polsce

15:30 16:00
16:00 16:30

przerwa kawowa

16:00 16:30
16:30 17:30

Bartosz Cerkaski

Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne w strategii DSD Invisalign

16:30 17:30

WYKŁADOWCY

Prof. Dr Mustafa Ateş
Prof. Dr Mustafa Ateş

Profesor nadzwyczajny dr Mustafa Ateş  urodził się w Stambule w 1977 r. W latach 1987-1995 uczył się w liceum Nişantaşı Anatolian. W okresie 1995-2000 studiował na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Marmara. W 2008 r. ukończył studia doktoranckie, a tytuł jego pracy brzmiał „Porównanie metod stosowanych w pomiarze zmian wymiarowych po szybkim rozszerzeniu szczęki”. Do maja 2014 r. pracował jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Ortodoncji Uniwersytetu Marmara. W 2012 r., wraz z żoną, ortodontką Aydan Coşkun Ateş, założył Klinikę Ortodontyczną Sarıyer. Do jego zainteresowań należą cyfrowe modele ortodontyczne, technika cyfrowego bracketingu, chirurgia ortognatyczna oraz metody kotwiczenia szkieletowego.

Dr Bartosz Cerkaski
Dr Bartosz Cerkaski

Bartosz Cerkaski, dr n. med.
jest ekspertem, nauczycielem i trenerem w zakresie klinicznej stomatologii cyfrowej, estetycznej i funkcjonalnej stomatologii rekonstrukcyjnej, implantologii, mikroendodoncji, cyfrowego projektowania i planowania leczenia oraz fotografii stomatologicznej. Certyfikowany Instruktor DSD i KOL Digital Smile Design z presti żow ą nagrod ą The Best DSD Instructor 2018 Award. Jedyny lekarz z Polski w Światowej grupie Key Opinion Leader for DSD Invisalign Collaboration tworzącej i rozwijającej protokoły leczenia ortodontycznego w oparciu o estetykę twarzy.
Fundator Akademii DSD oraz dyrektor medyczny i założyciel Kliniki EndoEstetica oraz Centrum Edukacyjnego DentalSkills.
Honorary Global Ambassador Slow Dentistry w Polsce, Członek Zarządu Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE) i Vice-prezydent w latach 2014-2016.
Członek Założyciel European Academy of Digital Dentistry (EADD) i Digital Dentistry Society Polska.
Absolwent i doktor nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Asystent w Katedrze Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii. Autor prac naukowych, autor i koordynator programu zajęć endodoncji przedklinicznej prowadzonych na Oddziale Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla studentów polsko- i anglojęzycznych. Badania Epidemiologiczne dla WHO. Staż naukowo-szkoleniowy w Dptm of Endodontics University of Michigan, AnnArbor, USA.. Curriculum Implantologiczne Uniwersytet we Frankfurcie. Członek Rady Programowej Czasopisma PTE Endodoncja.pl, Endodoncja w Praktyce i Editorial Board magazynu Roots – International Magazine of Endodontology oraz Digital Dentistry. Członek American Association of Endodontists, European Society of Endodontology, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Cz łonek za ło życiel Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej.

Dr Beata Hołówko
Dr Beata Hołówko

Beata Hołówko Lekarz stomatolog.

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie/obecnie WUM/ r. w 1989r.

Wcześniej studiowała również nauki biologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim.

Od 1991r prowadzi własna praktykę dentystyczną w W-wie.

Od 2008 r jest członkiem International Association for Orthodontics/IAO/ z siedzibą w Milwaukee/USA/,kształcąca dentystów ogólnych i lekarzy pedodontów w zakresie ortodoncji ,ze szczególnym uwzględnieniem holistycznego podejścia do pacjenta. W 2015 uzyskała tytuł instruktora ortodoncji Senior Instructors of IAO. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Brała udział w wielu kursach z zakresu ortodoncji ,stomatologii funkcjonalnej i estetycznej. Pasjonuje również się paleoantropologią, ewolucją ludzkiej głowy i twarzoczaszki oraz stosunkowo młodą dziedziną nauki jaką jest medycyna ewolucyjna.

 

Dr Wajeeh Khan
Dr Wajeeh Khan

Wykształcenie:

Lekarz stomatologii; B.D.S. (1980-1984)

Uniwersytet Pendżabski – Lahore, Pakistan

Specjalizacja z chirurgii stomatologicznej na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Szpital Uniwersytecki w Münster (1986-1989)

Uniwersytet w Münster – Niemcy

Doktorat ze stomatologii; dr. med. dent. (1989)

Uniwersytet w Münster – Niemcy

Szkolenie podyplomowe z ortodoncji na Oddziale Ortodoncji

Szpital Uniwersytecki w Münster (1993-1996)

Uniwersytet w Münster – Niemcy

Tytuł specjalisty z ortodoncji (Fachzahnarzt für Kieferorthopädie) (1996)

Uniwersytet w Münster – Niemcy

 

Doświadczenie:

Od 1996 – prywatna praktyka ortodontyczna w Hamm, Niemcy

Twórca systemu Orthocaps Aligner

Od 2006 roku dyrektor zarządzający i wykonawczy Ortho Caps GmbH, Hamm, Niemcy

Dr Khan przeprowadził ponad 200 kursów certyfikacyjnych z systemu Orthocaps System, a ponadto wygłosił wiele wykładów podczas sympozjów i na zaproszenie wielu uczelni z całego świata, na przykład:

Niemieckie Towarzystwo Alignerowe, Kolonia, Niemcy

Francuskie Towarzystwo Ortodoncji Alignerowej, Paryż, Francja

Szwajcarskie Towarzystwo Ortodoncji Alignerowej, Zurych, Szwajcaria

Greckie Towarzystwo Ortodontyczne, Ateny, Grecja

Sympozjum Ortodoncji Alignerowej, Madryd, Hiszpania

Francuskie Towarzystwo Ortodontyczne, Paryż, Francja

Słoweńskie Towarzystwo Ortodontyczne, Ljubljana, Słowenia

Benefit Symposium Germany, Düsseldorf, Niemcy

Uniwersytet w Düsseldorfie, Niemcy

Uniwersytet w Würzburgu, Niemcy

Uniwersytet w Berlinie (Charite), Niemcy

Uniwersytet w Rennes, Francja

Uniwersytet w Lionie, Francja

Uniwersytet w Tuluzie, Francja

Uniwersytet w Oviedo, Hiszpania

Międzynarodowy College Medyczny, Münster, Niemcy

Uniwersytet w Sydney, Australia

 

Członkostwo byłe i obecne:

Członek Niemieckiego Towarzystwa Ortodontycznego

Członek Niemieckiego Towarzystwa Ortodoncji Lingualnej

Fellow Światowej Federacji Ortodoncji

Międzynarodowy członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortodontycznego

Członek Francuskiego Towarzystwa Ortodontycznego

Dr Ivo Marek
Dr Ivo Marek

Dr Ivo Marek w 1990 roku ukończył stomatologię na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. W 1999 roku ukończył trzyletni program szkoleniowy w zakresie ortodoncji, a w 2007 roku ukończył studia podyplomowe z ortodoncji na Oddziale Ortodontycznym Szkoły Stomatologicznej Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, gdzie uzyskał stopień doktora. Dr Marek prowadzi Prywatną Klinikę Stomatologiczną w Brzecławiu, gdzie koncentruje się na interdyscyplinarnej opiece stomatologicznej. Przede wszystkim stawia na współpracę ortodontów z periodontologami i implantologami. Jako pierwszy stomatolog w Czechach współpracował z firmą Invisalign.

Dr Marek pracuje jako adiunkt na Oddziale Ortodontycznym Szkoły Stomatologicznej Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu na studiach magisterskich i podyplomowych. Ponadto jest nauczycielem w niepełnym wymiarze godzin na Wydziale Ortodontycznym Wydziału Lekarskiego w Brnie oraz na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola w Pradze. Opublikował ponad 55 artykułów i wygłosił ponad 220 wykładów w Czechach i za granicą (Polska, USA, Tajwan, Singapur, Holandia, Anglia, Słowacja, Włochy, Bułgaria, Polska, Estonia, Australia itd.).
Dr Marek jest wiceprezesem Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego i członkiem Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Amerykańskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz Światowego Towarzystwa Ortodontycznego jak również członkiem Europejskiego Towarzystwa Alignerowego. W 2007 roku został mianowany Honorowym Członkiem Klubu Implantologicznego Republiki Czeskiej za partnerstwo między dziedzinami ortodoncji i implantologii. Ponadto jest członkiem rady redakcyjnej i recenzentem czasopisma „Ortodoncie” (Ortodoncja) oraz The Angle Orthodontist, European Journal of Orthodontics i Journal of Aligner Orthodontics. Jest członkiem komisji akredytacyjnej Ministerstwa Zdrowia i przedstawicielem Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego w EFOSA, a od 2016 roku jest Ambasadorem AAO i członkiem Rady Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

Dr Federico Migliori
Dr Federico Migliori

Dr Federico Migliori jest wykładowcą kontraktowym na Wydziale Ortodoncji Uniwersytetu Florenckiego. Od 2015 r. jest prelegentem klinicznym oraz członkiem European Advisory Board for Align Technology (Europejskiego Organu Doradczego ds. Technologii Alignerów). Dr Migliori zastosował alignery u ponad 1000 pacjentów. Przemawia na forach międzynarodowych i jest autorem wielu publikacji naukowych. Przeprowadził ponad 100 kursów Invisalign Certification w Europie i na Bliskim Wschodzie i zabierał głos podczas wielu europejskich szczytów i kongresów. Członek założyciel i sekretarz Italian Society of Dental Sleep Medicine. Jego życie zawodowe toczy się we Włoszech, gdzie poświęca uwagę leczeniu z użyciem przezroczystych nakładek, nowym technologiom cyfrowym oraz zaburzeniom oddychania podczas snu.

Dr Steven Olsburgh
Dr Steven Olsburgh
Dr Weronika Wierusz – Hajdacka
Dr Weronika Wierusz – Hajdacka

Dr Weronika Wierusz – Hajdacka

Tytuł lekarza dentysty uzyskała na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Polsce.

W 2011r. ukończyła z wyróżnieniem trzy letnie studia specjalizacyjne z zakresu Ortodoncji na Uniwersytecie w Ferrarze we Włoszech. Wybór miejsca specjalizacji wynikał nie tylko ze znajomości języka włoskiego, ale również z wagi, jaką Włosi przywiązują do estetyki, harmonii i piękna. W klinice uniwersyteckiej odbyła dodatkowo 4 letni staż praktyczny.

W 2008r. ukończyła Kurs Certyfikujący Invisalign, jako jeden z pierwszych lekarzy z Europy Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo odbyła 2 letnie szkolenie Master Invisalign na Uniwersytecie w Ferrarze. Prowadziła pacjentów leczonych Invisalign podczas specjalizacji we Włoszech pod okiem prof. M. Guarnieri i prof. A. Farina

Uczestniczyła w wielu kursach poświęconych leczeniu Invisalign m.in. na konferencjach w USA, ZEA i wielu krajach europejskich.

Jest autorem publikacji z zakresu ortodoncji, a także wykładowcą na krajowych i zagranicznych konferencjach ortodontycznych.

Od 2009r. upowszechnia leczenie Invisalign w Polsce w prywatnej praktyce w Warszawie. Nie boi się trudnych wyzwań, z sukcesem stosuje leczenie Invisalign w przypadku niewielkich jak i trudnych wad zgryzu wymagających znacznych przesunięć zębów.

W 2015r. jako pierwszy lekarz w Polsce zaczęła używać skanera wewnątrzustnego iTero, zastępując tradycyjne wyciski ortodontyczne cyfrowymi modelami 3D.

Od 2016r. należy do grupy oficjalnych wykładowców Invisalign. Prowadzi szkolenia i kursy certyfikujące dla lekarzy rozpoczynających leczenie metodą Invisalign.

Dr Benedict Wilmes
Dr Benedict Wilmes

Dr Wilmes odbył studia podyplomowe z zakresu chirurgii jamy ustnej na Wydziale Chirurgii Twarzoczaszki Uniwersytetu w Münsterze, Niemcy. Następnie uzyskał stopień w dziedzinie ortopedii szczękowej i ortodoncji przyznany przez niemiecki Uniwersytet w Düsseldorfie. W 2013 r., objął stanowisko profesora na Wydziale Ortodoncji Uniwersytetu w Düsseldorfie. Dr Wilmes jest autorem ponad 100 artykułów i fragmentów książek. Recenzuje wiele czasopism. Przeprowadził więcej niż 300 wykładów i kursów w 60 różnych krajach na świecie. Główny obszar jego zainteresowań to metody niewidocznego leczenia ortodontycznego (TAD, ortodoncja lingwalna i alignery). Dr Wilmes otrzymał Pierwszą Nagrodę Niemieckiego Towarzystwa Ortodontycznego w 2007 r., Pierwszą Nagrodę Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego w 2009 r., Pierwszą Nagrodę Niemieckiego Towarzystwa Ortodoncji Lingwalnej w 2018 r. oraz Nagrodę Międzynarodowej Akademii Przezroczystych Alignerów w 2019 r. Dr Wilmes jest zastępcą redaktora czasopisma Towarzystwa Ortodontycznego w regionie Azji i Pacyfiku oraz aktywnym członkiem Angle Society (część wschodnia).

Dr Udo Windsheimer
Dr Udo Windsheimer

Dr Windsheimer studiował stomatologię na Uniwersytecie w Würzburgu w latach 1991- 1996. Po ukończeniu studiów pracował jako dentysta ogólny na Wydziale Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii powyższego Uniwersytetu.

W 1997 r. uzyskał tytuł doktora z pochwałą magna cum laude.

W latach 1997-2000 specjalizował się w dziedzinie ortodoncji na Uniwersytecie w Ratyzbonie.

W 2001 r. został jednym z pierwszych niemieckich Certyfikowanych Lekarzy Invisalign i objął praktykę ortodontyczną w Crailsheim.

Od 2007 r. pracuje również w klinice stomatologicznej w Monachium specjalizując się w leczeniu z użyciem Invisalign.

Dr Windsheimer zastosował system Invisalign u ponad 2500 pacjentów, a w 2012 r. zdobył status Invisalign Diamond Provider (najwyższy stopień instruktorski systemu Invisalign).
Jest członkiem Klubu Invisalign Advantage Elite.

Ponadto przemawia na temat Invisalign podczas międzynarodowych spotkań i jest członkiem następujących stowarzyszeń: WFO, DGKFO, EAS i DGAO.
W 2016 r. założył OrthoCenter, instytut szkoleniowy zajmujący się leczeniem z użyciem alignerów, w którym realizowany jest program EUMAA (European Masters of Aligners) poświęcony tematyce Invisalign i kończący się uzyskaniem certyfikatu.

Termin i miejsce:

10 – 11 września 2021

Crowne Plaza Warsaw – The HUB

CENY UDZIAŁU:

2400 zł – cena wczesnej rejestracji – do 31 lipca 2021 r.
2700 zł – cena późnej rejestracji – od 1 sierpnia 2021 r.
2100 zł – cena dla członków Polskiej Akademii Alignerowej– do 31 lipca 2021 r.

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 10 sierpnia 2021 zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł plus Vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury Vat wystawiane są na podstawie wniesionej opłaty.

Crowne Plaza Warsaw The HUB

Rondo Daszyńskiego 2

00- 844 Warszawa

09.09.2021
280 PLN netto (302.40 PLN brutto) pokój standardowy jednoosobowy
320 PLN netto (345.60 PLN brutto) pokój standardowy dwuosobowy

10.09.2021
240 PLN netto (259.60 PLN brutto) pokój standardowy jednoosobowy
302.40 PLN netto (302.40 PLN brutto) pokój standardowy dwuosobowy

Powyższe ceny obejmują śniadanie bufetowe, wstęp do Fitness Centre, Wi-Fi na terenie całego Hotelu.
W celu dokonania rezerwacji, prosimy o kontakt – email: reservationcp.warsawhub@ihg.com lub tel.: +48 22 3773700

Aby dokonać rezerwacji w specjalnych stawkach cenowych prosimy o podanie nazwy konferencji „Kongres PAA”

Holiday Inn Express Warsaw The HUB

Rondo Daszyńskiego 2

00- 844 Warszawa

Sponsorzy i patroni

PLATYNOWY SPONSOR

SREBRNY SPONSOR

PARTNER MERYTORYCZNY

Wystawcy

O PAA

PAA to stowarzyszenie, które powstało by dostarczać i szerzyć wiedzę z zakresu nowoczesnej cyfrowej ortodoncji – leczenia ortodontycznego metodą nakładkową.
W tworzenie PAA zaangażowani są Lekarze ortodonci-wieloletni specjaliści , klinicyści oraz wykładowcy. Dzięki temu stanowimy grupę, która wspierając swoich członków umożliwia uzyskanie solidnej dawki wiedzy praktycznej i teoretycznej, by umacniać swoją pozycję lekarza w świecie nowoczesnych technologii.

Alignery i digitalizacja to obecnie najszybciej rozwijające się gałęzie ortodoncji, dające nowe możliwości terapeutyczne i prowadzą do dynamicznego rozwoju praktyki lekarzy ortodontów i dentystów.

Zostań członkiem PAA i dołącz do naszego programu naukowo- szkoleniowego, którego najwyższa jakość jest wspólnym priorytetem.

KONTAKT

ORGANIZATOR KONGRESU

Rejestracja i informacja:

Alignery a interdyscyplinarna stomatologia

Ivo Marek

 

W ramach współpracy interdyscyplinarnej bardzo ważne jest zaplanowanie przyszłego wyniku odbudowy protetycznej już na etapie leczenia ortodontycznego. Kilka technik planowania może nam w tym pomóc, od ustawienia diagnostycznego zębów na makiecie gipsowej, przez Digital Smile Design, po Invisalign ClinCheck 3D. Projekt przyszłego uśmiechu, przełożenie tej wizji na makiety gipsowe i wykonanie ich w ClinCheck 3D umożliwia zaplanowanie wyniku protetycznego w różnych specjalizacjach, w szczególności współpracy między ortodontą a protetykiem oraz między protetykiem i technikiem dentystycznym. Ułatwia również komunikację między lekarzem prowadzącym a pacjentem. Podczas wykładu zostanie poruszony temat planowania i leczenia pacjentów wymagających opieki interdyscyplinarnej, tj. ze zmianami erozyjno-ściernymi lub agenezją zębów, po urazach oraz wymagających pełnej odbudowy zębów. Dr Marek zauważa, że ​​miejscowe ruchy zębów mogą być tak skomplikowane, że pożądanego rezultatu nie będzie się dało osiągnąć przy użyciu samych alignerów. Przedstawione zostaną zalety leczenia Invisalign – zarówno w zakresie planowania wyniku i selektywnego działania na zęby – jak i wady, które wynikają z niemożności zaradzenia rozległym intruzjom i ekstruzji zębów, czy też przemieszczeniom korzeni zębów, w szczególności ich prostowaniem.

Wpływ sztucznej inteligencji na leczenie alignerami

Steven Olsburgh

 

Ortodoncja przez smartfony: science-fiction czy rzeczywistość? Ta prezentacja pokaże w jaki sposób sztuczna inteligencja otwiera nową erę w leczeniu nakładkami, śledząc zdalnie każdy krok od założenia pierwszego alignera do uzyskania idealnego uśmiechu oraz zapewniając pacjentowi i lekarzowi sytuację korzystną dla wszystkich.

Skuteczność ortodoncji cyfrowej z zastosowaniem przezroczystych nakładek

Federico Migliori

 

Od pojawienia się alignerów w świecie ortodoncji na początku millennium narastały kontrowersje wokół kwestii, czy trudne przypadki ortodontyczne można leczyć z użyciem systemu Invisalign. 20 lat później, gdy alignery są powszechnie stosowane w leczeniu ortodontycznym, nie pytamy już, co można zrobić, lecz jak zapanować nad technologią cyfrową  i dostosować urządzenie nie tylko, by leczenie powiodło się, lecz by było też skuteczne.

Skuteczność leczenia to podstawowa kwestia, gdy chodzi o postępowanie z użyciem alignerów. Oznacza również mniejszą liczbę kontroli z użyciem narzędzia ClinCheck, mniej alignerów i potencjalnie mniej dodatkowych alignerów.

Krótszy czas leczenia oznacza też lepsze stosowanie się do poleceń. Skupimy się na optymalizacji biomechaniki w ortodoncji cyfrowej i usprawnieniu pracy. Od zamieszczenia odpowiednich dyspozycji na recepcie, przez przegląd Clincheck z użyciem nowego Pro 6.0 po monitoring leczenia z zastosowaniem wszystkich dostępnych nowych funkcji.

Pokonanie ograniczeń związanych z niewidocznymi nakładkami przez zastosowanie mini-implantów podniebiennych

Benedict Wilmes

 

Coraz większa liczba pacjentów decyduje się na leczenie ortodontyczne z użyciem alignerów. Osiowe przemieszczenie zęba w leczeniu przezroczystą nakładką jest wyzwaniem, gdy polega się wyłącznie na alignerach. Literatura nie podaje wielu informacji na temat udanych przesunięć zębów trzonowych do 2,5 mm, oczekiwać należy natomiast bardzo długiego leczenia i ścisłego stosowania się pacjentów do zaleceń lekarskich. Należy również rozważyć potencjalne skutki uboczne zastosowania elastycznych wyciągów międzyszczękowych  w postaci przesunięcia zębów zakotwiczonych. Może to stanowić poważny problem, zwłaszcza w przypadku zastosowania gumek mogących przyczynić się do przemieszczenia linii środkowej, rotacji łuku i rozbieżności ustawienia szczęki oraz zaburzenia poprzecznego zgryzu. Aby uniknąć utraty zakotwiczenia i pilnego użycia wyciągów elastycznych, można zastosować mini-implanty ortodontyczne. Obecnie najchętniej umieszcza się je w zębodołach. Jednak ze względu na odsetek niepowodzeń oraz ryzyko uszkodzenia korzenia, umieszczenie mini-implantów w wyrostku zębodołowym nie jest najlepszym rozwiązaniem. Lepiej umiejscowić je w innych regionach, na przykład w przednim podniebieniu, które oferuje korzystniejsze warunki kotwiczenia szkieletowego, jako że wielkość i jakość dostępnej kości jest zdecydowanie lepsza. Mini-implanty w przednim podniebieniu z różnego rodzaju zaczepami i łącznikami umożliwiają opracowanie wielu urządzeń wspomagających kotwiczenie. Zastosowanie mini-implantów w przednim podniebieniu eliminuje ryzyko urazu korzenia i problemy związane z przemieszczeniem zęba. Podczas wykładu zaprezentowane zostanie połączenie urządzeń powiązanych z mini-implantami i alignerów mające na celu zapewnienie bardziej przewidywalnych wyników leczenia z użyciem przezroczystych nakładek.

Ewolucja cyfrowa w tureckiej ortodoncji

Mustafa Ateş

 

Ewolucja cyfrowa, która rozpoczęła się wraz z pojawieniem się cyfrowych modeli ortodontycznych, zyskała nowy wymiar za sprawą produkcji wielu narzędzi stosowanych w leczeniu dzięki rozwojowi oprogramowania skanerów wewnątrzustnych. Chcemy podzielić się z kolegami naszym doświadczeniem w zakresie przezroczystych nakładek i cyfrowego bracketingu, a zaczniemy od wyboru skanera do naszego gabinetu.

Orthocaps – Wyjątkowy system alignerów

dr Wajeeh Khan

NIEMCY

W ostatnich 15 latach firma Orthocaps prowadziła intensywne badania i pracowała nad stworzeniem innowacyjnego systemu alignerów, przy pomocy którego można leczyć większość trudnych przypadków ortodontycznych. TwinAligners, polimery wielomateriałowe, ocena możliwości leczenia oparta na metrologii optycznej, czy protokoły hybrydowego leczenie alignerami (HAT), to tylko kilka przykładów pokazujących, jak system Orthocaps różni się od konwencjonalnych alignerów. Te i wiele innych cech powoduje, że Orthocaps to obecnie jeden z najlepszych systemów alignerowych dostępnych na rynku.

Chirurgia ortognatyczna w połączeniu z leczeniem systemem Invisalign

Udo Windsheimer

 

W leczeniu ortodontycznym, istotną rolę odgrywa chirurgia ortognatyczna pozwalająca na korektę wielu wad stomatologicznych i szkieletowych, w tym wad zgryzu i nieprawidłowego ułożenia zębów. Obecnie istnieje możliwość zaplanowania i przeprowadzenia leczenia z wykorzystaniem technik cyfrowych poczynając od  zdjęcia wykonanego za pomocą skanera wewnątrzustnego, poprzez etap chirurgiczny, a kończąc na cyfrowym aparacie retencyjnym po operacji. Niniejsza prezentacja ukazuje operację ortodontyczną w połączeniu z leczeniem przy użyciu Invisalign. Pokażemy różne przypadki wad zgryzu klasy II i klasy III, zgryzu otwartego i zgryzu głębokiego w połączeniu z operacją szczękowo-twarzową.