Image of Old Town Warsaw, Poland during sunset.
Photo of Warsaw from the air

III Kongres Polskiej Akademii Alignerowej

12-13 maja 2023, Hotel InterContinental
Warszawa

11 maja 2023

WARSZTATY PRZEDKONGRESOWE

16.30 -18.30 warsztat – Matteo Reverdito, Eliana Alemanno – Wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz inteligencji emocjonalnej w optymalizacji wyników klinicznych, poznaniu doświadczeń pacjenta i usprawnianiu pracy w gabinecie

14.00 -18.00 warsztat – Igor Wesołowski – Wykonywanie różnych prac ortodontycznych techniką termoformowania ciśnieniowego. Rozwiązania cyfrowe wspomagające wykonanie nakładek, Etapy wykonania nakładek CA

14.00 -18.00 warsztat – Tech. Dent. Aneta Pogonowska – Cyfrowa ortodoncja z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego, modułu do analiz ortodontycznych oraz druku 3D

12 maja 2023

KONGRES PAA

DZIEŃ I

maj 12, 2023

09:30
Rozpoczęcie Kongresu

maj 12, 2023
maj 12, 2023

09:45 – 11:00
Simonetta Meuli

Diagnostyka, wiedza i postępowanie w nieprawidłowościach wzrostu twarzoczaszki i wyrzynania zębów

maj 12, 2023
maj 12, 2023

11:00 – 11:30
Przerwa kawowa

maj 12, 2023
maj 12, 2023

11:30 – 12:45
Eliana Alemanno

Czy doświadczenie zespołu i podróż emocjonalna pacjenta liczą się bardziej niż biomechanika w zapewnieniu przewidywalności w pierwszym etapie leczenia?

maj 12, 2023
maj 12, 2023

12:45 – 13:30

Aneta Pogonowska
Cyfrowa ortodoncja z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego, modułu do analiz ortodontycznych oraz druku 3D

maj 12, 2023
maj 12, 2023

13:30 – 14:30
Lunch

maj 12, 2023
maj 12, 2023

14:30 – 16:00
Susana Palma

Efekty estetyczne leczenia nakładkami pacjentów z asymetrią

maj 12, 2023
maj 12, 2023

16:00 – 16:45
James Taylor

Zaawansowane rezultaty odbudowy w połączeniu z leczeniem przezroczystymi nakładkami pod kontrolą CBCT 3D

maj 12, 2023
maj 12, 2023

16:45 – 17:00
Przerwa kawowa

maj 12, 2023
maj 12, 2023

17:00 – 18:00
Michał Tarnawski

Konsekwencje sekwencji

maj 12, 2023
maj 12, 2023

18:15
Walne zebranie Członków PAA

maj 12, 2023
maj 12, 2023

21:00
PAARTY

maj 12, 2023

13 maja 2023

KONGRES PAA

DZIEŃ II

maj 13, 2023

09:30 – 10:30
Ewelina Dąbrowska

Indywidualne podejście – wstęp do leczenia hybrydowego za pomocą alignerów

maj 13, 2023
maj 13, 2023

10:30 – 11:00
Przerwa kawowa

maj 13, 2023
maj 13, 2023

11:00 – 12:15
Matteo Reverdito

Moje podejście do sukcesu w skomplikowanym leczeniu z użyciem przezroczystych nakładek

maj 13, 2023
maj 13, 2023

12:15 – 12:45
Anna Czopor

Clear-Aligner Cyfrowa ortodoncja: diagnostyka, planowanie i leczenie CA

maj 13, 2023
maj 13, 2023

12:45 – 13:45
Lunch

maj 13, 2023
maj 13, 2023

13:45 – 14:45
Joanna Mrowiec

Leczenie aparatem Invisalign w RC- Stabilnej Pozycji Ortopedycznej Żuchwy

maj 13, 2023
maj 13, 2023

14:45 – 15:15 Przerwa kawowa

maj 13, 2023
maj 13, 2023

15:15 – 16:30
Javier Lozano

Czy możemy uaktualnić wyniki badań naukowych nad przezroczystymi nakładkami?

maj 13, 2023
maj 13, 2023

16:30
Zakończenie Kongresu

maj 13, 2023

WYKŁADOWCY

dr Eliana Alemanno
dr Eliana Alemanno

 

 

dr Anna Czopor
dr Anna Czopor

Lekarz dentysta. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 2016r., a już w 2017 otworzyła własną praktykę stomatologiczną. W trakcie studiów przeprowadzała wykłady z najnowszych technologii 3D w stomatologii i ortodoncji, a w 2017r. wykład na konferencji FDI- World Dental Federation, Section of Defense Forces Dental Services NATO. W latach

2018-2019 odbyła Mistrzowski Staż Implantologiczny w Duda Clinic College of Dental Medicine uzyskując szczególne kwalifikacje umożliwiające prowadzenie Praktyki Implantologicznej i Implantoprotetycznej certyfikowanej przez Duda Clinic College. W 2019r. rozpoczęła studia podyplomowe na University for Digital Technologies in Medicine & Dentistry in Luxembourg na kierunku Master of Science in Orthodontics.

Należy do Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

Wykonywane zabiegi:

implantologia, aparaty stałe, Clear-Aligner, wypełnienia, leczenie próchnicy, nadwrażliwość zębów, licówki kompozytowe, zapalenie dziąseł, korony porcelanowe, mosty porcelanowe, protezy zębowe, usuwanie białych plamek na zębach, trzaski w stawie skroniowo-żuchwowym, ból w stawie skroniowo-żuchwowym, bruksizmu dzienny, bruksizm nocny Ukończone kursy:

* 2019 “Bruksism- Kontrowersyjny problem kliniczny o złożonej

etioglogii”- dr hab. n. med. prof. nadzw. Mieszko Więckiewicz

* 2019 “Zrozumieć T-Scan cyfrowy system rejestracji i analizy zwarcia oraz jego integrację z innymi urządzeniami dla lepszej diagnozy i efektywniejszego leczenia”- D.D.S. Ch.J.Stevens

* 2018-2019 Roczny Mistrzowski Staż Implantologiczny W Duda Clinic College Of Dental Medicine

* 2018 Motywacja pacjenta do leczenia biologicznego Mems Cz. I- M. Oboda

* 2018 Konferencja Międzynarodowa –I Dni Okluzji- dr hab. n. med. J.

Pietruski

* 2018 kurs przedzjazdowy I Dni Okluzji „Ortodoncja, bioestetyka i SSŻ:

Symbioza doskonała” – dr Salvador Congost, dr Domingo Martin

* 2018 kurs przedzjazdowy I Dni Okluzji Sam Day- dr hab. n. med. J.

Pietruski

* 2018 Kompleksowe Szkolenie. Dysfunkcje SSŻ w gabinecie ortodonty”- dr R.Moles

* 2018 „Rational treatment of orthodontic anomalies” ”- MUDr. M.

Stefkova, Csc., Prof. MUDr. M. Kaminek DRSc.

* 2018 „Treatment with fixed orthodontic appliances 2nd part”- MUDr. M.

Stefkova, Csc., Prof. MUDr. M. Kaminek DRSc.

* 2018 „Treatment with fixed orthodontic appliances 1st part”- MUDr. M.

Stefkova, Csc., Prof. MUDr. M. Kaminek DRSc.

* 2017 „Optymalny zgryz: jak go zrozumieć i utrzymać?”- dr Wolf-Dieter Seeher

* 2017 „Aksjografia- wprowadzenie do diagnostyki SSŻ”- dr Wolf-Dieter Seeher

* 2017 1 Kongres Unii Stomatologii Polskiej- prof. dr hab. n.med. M.Dominiak

* 2017 „Terapia zaburzeń czynności systemu

żuchwowo-gnykowo-czaszkowego”- dr n.med. J. Słobodzian-Rakowska, dr n.med. A.Rakowski

* 2015 1 Sympozjum Cyfrowej Ortodoncji- dr A.Busato, dr H.Hammad

* 2015 „Jak diagnozować i leczyć ból jamy ustnej i twarzy”- prof. dr hab. med. J.Dobrogowski, lek. stom. B.Szczerbaniewicz

* 2015 „Jak uniknąć błędów i komplikacji w rejestracji zwarcia na przykładzie systemu Panadent i analizatora twarzowo-zębowego Koisa”- lek. stom. B.Szczerbaniewicz

* 2015 Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

* 2014 Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

* 2014 „Jak leczyć ból? Problem bólu widziany oczami lekarzy różnych specjalności i fizjoterapeutów.”- prof. dr hab. med. J.Dobrogowski, lek.

stom. B.Szczerbaniewicz

* 2014 „Okluzja Funkcjonalna- praktyczny punkt widzenia”- prof. dr. hab.

  1. med. S.Suliborski

* 2014 „Minimalnie inwazyjna stomatologia estetyczna”- prof. dr. hab. n.

med. S.Suliborski

* 2013 Ecligner Certification Seminar- prof. dr TaeWeon K., dr med.

Dent. N.Stucki

Przeprowadzone wykłady, seminaria, warsztaty:

* 09.2017 FDI Section Of Defense Forces Dental Services NATO, Poznań

* 04.2016 II Kongres Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej

* 11.2015 Sympozjum Zjazdu Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych, Będlewo

* 11.2015 Sympozjum Cyfrowej Ortodoncji, Warszawa

* 01.2023 prowadzenie szkoleń w firmie Denon Dental „Diagnoza, planowanie i leczenie szynami CA® Clear Aligner”

Dr Ewelina Dąbrowska
Dr Ewelina Dąbrowska

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Autorka kilku publikacji naukowych z zakresu diagnostyki i leczenia wad zgryzu pacjentów w wieku rozwojowym. Od czasu studiów uczestniczy w konferencjach naukowych, gdzie prezentowane przez nią prace nagradzane były I miejscem.

 

 

Dr Javier Lozano
Dr Javier Lozano

Dr Javier Lozano ukończył stomatologię na Uniwersytecie w Murcji, gdzie uzyskał stopień doktora. Po ukończeniu studiów podyplomowych z ortodoncji poświęca się wyłącznie terapii alignerami, publikując ostatnio książkę Aligner Techniques in Orthodontics (Wiley, 2021). Jest honorowym członkiem Francuskiego Towarzystwa Aligners i współdyrektorem Aligners International Program.

Dr Simonetta Meuli
Dr Simonetta Meuli

Dyplom lekarza stomatologii Universita Cattolica del Sacro Cuore w Rzymie, 1994. Specjalizacja z ortodoncji Universita Cattolica del Sacro Cuore w Rzymie, 1998. Stypendium, Klinika Stomatologii, Szpital Dziecięcy Bambin Gesù w Rzymie, 1999. Drugi fakultet z Architektonicznych technik restauratorskich i rewitalizacji miejskiej, Uniwersytet Rzymski La Sapienza, Wydział Architektury, Valle Giulia, Rzym 2005, z publikacją pracy dyplomowej. Stanowisko Adjunct Professor, Zakład Ortodontycznego Kształcenia Specjalistycznego Universita Cattolica del Sacro Cuore w Rzymie, 1999. Nagroda za najlepszą pracę: „Age juvenile/adolescent: effects on growth mandibular functional appliances”, XV Krajowa Konferencja SIDO, Florencja, 1998. Kurs Ortodoncji Lingwalnej, Dr Fillion, Paryż, 1999. Nagroda za artykuł: „The craniofacial architectural evolution in unilateral cleft lip and palate subjects: a longitudinal study”, European Federation of Orthodontics (FEO), Sofia, Bułgaria, 2002. Nagroda I – Sesja Plakatowa Ortodoncja 2 „Adapting types rotational second Petrovic patients Italians” , X Kongres Krajowy Akademickiej Rady Stomatologii, Rzym, 2003.

Członek zwyczajny SIDO, XVII Kongres Międzynarodowy SIDO, Rimini, 2003. Nagroda im. Rossana Alessio za opis przypadku w technice Tweed-Merrifield na Sesji Prezentacji Modeli, XVII Kongres Międzynarodowy SIDO, Rimini, 2003. The Tweed Course, „Differential diagnosis, directional force systems, edgewise mechanic-therapy”, Tucson, Arizona, USA, 2005. Certyfikacja Invisalign, Align Technology, Mediolan 2005. Gnatologia Teoretyczna i Praktyczna, Molina i Magnano, AIROP, Rzym, 2006. Certyfikacja „Rhinoceros” (projektowanie 3D), Prometheus Education Center, Synergia srl. Rzym, 2007. Liczne publikacje i udział w wielu kongresach. Współautorka książki „La fontana dell’Acqua Acetosa – La storia, il restauro e il nuovo parco” [Fontanna Acqua Acetosa, jej historia, restauracja i nowy park], p. red. Cardilli i Fagiolo, Silvana Editoriale, Mediolan, 2010.
Europejska wykładowczyni i konsultantka Invisalign od 2013 r.

 

Dr n. med. Joanna Mrowiec
Dr n. med. Joanna Mrowiec

Specjalista ortodonta, doktor nauk medycznych. Prekursorka leczenia metodą Invisalign w Polsce (od roku 2003). Absolwentka dwuletniego kursu FACE. Specjalizuje się w leczeniu ortodontycznym dorosłych z zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych oraz w prowadzeniu leczenia interdyscyplinarnego z lekarzami innych specjalności.

dr Susana Palma
dr Susana Palma

2022
Autorka wielu artykułów w międzynarodowych magazynach i autorka liku artykułów opublikowanych przez align technology.
Profesor na studiach podyplomowych z ortodoncji na Uniwersytecie w Salamance w Hiszpanii.
Aktywny członek SEDO należącego do globalnej grupy WFO, SEDA, AESOR i Invisalign w regionie EMEA.
Specjalista Rehabilitacji Neuro-Okluzyjnej (RNO) i Rehabilitacji Oddechowego Narządu Żucia (RMR) Gościnny wykładowca na Universities Egaz Mouniz Lizbona / Tor Vergara Rzym / Sewilla.
Od 2016 międzynarodowa prelegentka Invisalign.
Współautorka książki „Techniki Aligner w Ortodoncji” przetłumaczonej na cztery języki. (angielski, hiszpański, turecki i chiński)

2017
Druga europejska nagroda Invisalign Peer

2015
Pierwsza międzynarodowa nagroda Invisalign Peer.

2009 – 2011
Magister ortodoncji językowej na Uniwersytecie w Walencji.

2007 – 2009
System Master Damon i magister ortodoncji i chirurgii ortognatycznej na University International of Cataluña UIC.

2003 – 2007
Profesor honorowy na Uniwersytecie Complutense w Hiszpanii na studiach podyplomowych Ortho w dziedzinie ortodoncji.

1999 – 2002
Studia podyplomowe i doktorat z ortodoncji i ortopedii na Uniwersytecie Complutense w Madrycie w Hiszpanii Operator Invisalign od 2001 roku

1998 – 1999
Kurs teoretyczny z ortodoncji na University of Southern Mississippi.

1993 – 1998
Dyplom dentysty uzyskany na Uniwersytecie w Granadzie.

dr n. med. Michał Tarnawski
dr n. med. Michał Tarnawski

Członek EOS, PTO ( European Orthodontic Society, Polskie Towarzystwo Ortodontyczne)

Prezes założyciel PAA (Polskiej Akademii Alignerowej)

Wykładowca Invisalign, autor i współautor cyklu publikacji i kursów ortodontycznych nt. obrazowania 3D w ortodoncji i technik leczenia aparatami stałymi, korektorami II klasy.
2002 Doktorat: Metoda tensorów w ocenie zmian twarzowej części czaszki u pacjentów z połowiczym niedorozwojem twarzy.

2000 Specjalizacja w dziedzinie ortodoncji
2009-2015 Specjalista wojewódzki w dziedzinie ortodoncji, woj. śląskie.

Doradca kliniczny „Ortodoncji w praktyce”

Dzisiaj: prywatna praktyka od 1998, prowadzona z żoną Barbarą Tarnawską (spec. prot. stom.),
przekształcona w zespół lekarzy, składający się z trzech specjalistów ortodontów, specjalisty protetyka – TMD.

1994-2007 Asystent Zakładu Ortodoncji Śląskiej Akademii Medycznej.

1994 Ukończenie Wydziału Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej.

1989 Matura, Finalista Olimpiady Fizycznej.

Dr James Taylor
Dr James Taylor

Mieszka i pracuje w Leeds w Wielkiej Brytanii.
Codzienna chirurgia obejmuje Zaawansowaną i Złożoną Stomatologię Odtwórczą i Kosmetyczną, a także wszystkie rodzaje ortodoncji, w tym leczenie nakładkami pod kontrolą CBCT, samoligaturującą terapię aparatem stałym z naciskiem na brak ekstrakcji i poszerzanie łuku.
Posiada certyfikaty podyplomowe z ortodoncji, implantów dentystycznych, stomatologii odtwórczej i kosmetycznej oraz jest brytyjskim ekspertem klinicznym i liderem opinii w zakresie nakładek Suresmile oraz Dentsply’s PrimeScan i Cerec CAD-CAM Dentistry.
Wykłada zarówno dla Dentsply, jak i dla innych międzynarodowych instytucji, a ostatnio ukończył program wykładów Suresmile w Weronie i jest zaangażowany w międzynarodowy program nauczania Dentsply dotyczący opanowania terapii nakładkami.

Dr Matteo Reverdito
Dr Matteo Reverdito

Dr Matteo Reverdito
Absolwent Uniwersytetu w Turynie. W roku 1999 ukończył studia ze specjalizacją w ortodoncji. W 2002 roku odbył 2 letnie szkolenie wyższego stopnia – Master Invisalign na Uniwersytecie w Turynie. W roku 2012 pełnił funkcję profesora na Uniwersytecie w Varese na studiach podyplomowych ze specjalizacji w ortodoncji. W latach 2005-2014 był członkiem Rady d/s Stopni Naukowych na wydziale „Medycyna oraz terapie eksperymentalne” Uniwersytetu w Turynie. Wykładowca akademicki (Turyn 2005-06, L’Aquila 2019, Rzym 2020) oraz prelegent na kongresach międzynarodowych (SIDO – EAS – SEDA – SGAO/SSAO – AIG). Key Opinion Leader w zakresie Align Technology (2016), Biolux Research (2019) oraz Dental Monitoring (2021)

Termin i miejsce:

12-13 maja 2023

Hotel InterContinental Warszawa

ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

CENY UDZIAŁU:

Członkowie PAA – 2400 zł do 31 marca 2023
Wczesna rejestracja 2900 zł do 31 marca 2023
Rejestracja 3100 zł 1-30 kwietnia 2023
ONSITE 3400 zł od 1 maja 2023
CENA grupowa – obowiązuje przy zgłoszeniach od 10 osób na jedną fakturę – 2600 zł – prosimy o kontakt szkolenia@pracowniapz.pl

Warsztat Matteo Reverdito, Eliana Alemanno  – 290 zł
Warsztat  Aneta Pogonowska – 250 zł
Warsztat Igor Wesołowski – bezpłatny dla uczestników kongresu, ilość miejsc ograniczona

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 12 kwietnia 2023 zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł plus Vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury Vat wystawiane są na podstawie wniesionej opłaty.

PAARTY

STIXX Bar & Grill

Plac Europejski 4A, 00-844 Warszawa
12 maja 2023 r., godz. 21:00 – 1:00

Ceny:
150 zł – dla członków PAA

300 zł – dla uczestników Kongresu

480 zł – dla osoby towarzyszącej
W programie: pyszne jedzenie, open bar, tańce, spotkania i rozmowy

PAA CASE AWARD

Weź udział w konkursie – prześlij nam swój ortodontyczny CASE i wygraj bezpłatny udział w IV Kongresie Polskiej Akademii Alignerowej

Termin zgłoszeń upływa z końcem kwietnia 2023 roku

Zgłoszenie należy wysłać na adres mailowy: paa.polalignrt.org

Co należy zrobić?
Prześlij do nas opis przypadku ortodontycznego – przesłany opis przypadku musi mieć charakter pełnowartościowy – tzn. wiązać się tematycznie z ortodoncją i zawierać:
– diagnostykę,
– rozpoznanie,
– plan leczenia,
– efekt końcowy,
– ew. opis metody retencyjnej.

Prace niepełnowartościowe nie będą brane pod uwagę.
Każdy uczestnik może dodać 1-3 prac/leczeń ortodontycznych.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

12.05.2023 zostanie opublikowana ostateczna lista uczestników konkursu PAA, a osoba z największą ilością punktów, jako zwycięzca, otrzyma główną nagrodę.

Hotel InterContinental 
Warszawa

ul. Emilii Plater 49

00-125 Warszawa

Tel: +48 22 328 88 88

POKOJE HOTELOWE

620 PLN netto – pokój jednoosobowy ze śniadaniem

680 PLN netto – pokój dwuosobowy ze śniadaniem

Powyższe stawki nie zawierają 8% podatku VAT i obejmują śniadanie w formie bufetu, dostęp do Centrum Wellness Riverview na 43. piętrze oraz WIFI w pokojach hotelowych.
Rezerwacja telefoniczna na hasło: PAA do dnia 10 kwietnia 2023 lub do wyczerpania puli pokoi.
Tel. 22 328 88 88

Sponsorzy i patroni

PLATYNOWY SPONSOR

DIAMENTOWY SPONSOR

ZŁOTY SPONSOR

PARTNER MERYTORYCZNY

Wystawcy

O PAA

PAA to stowarzyszenie, które powstało by dostarczać i szerzyć wiedzę z zakresu nowoczesnej cyfrowej ortodoncji – leczenia ortodontycznego metodą nakładkową.
W tworzenie PAA zaangażowani są Lekarze ortodonci-wieloletni specjaliści , klinicyści oraz wykładowcy. Dzięki temu stanowimy grupę, która wspierając swoich członków umożliwia uzyskanie solidnej dawki wiedzy praktycznej i teoretycznej, by umacniać swoją pozycję lekarza w świecie nowoczesnych technologii.

Alignery i digitalizacja to obecnie najszybciej rozwijające się gałęzie ortodoncji, dające nowe możliwości terapeutyczne i prowadzą do dynamicznego rozwoju praktyki lekarzy ortodontów i dentystów.

Zostań członkiem PAA i dołącz do naszego programu naukowo- szkoleniowego, którego najwyższa jakość jest wspólnym priorytetem.

KONTAKT

ORGANIZATOR KONGRESU

Rejestracja i informacja:

Pracownia Pozytywnych Zmian
Zuzanna Liskowacka

43-450 Ustroń ul. Myśliwska 13
NIP: 954 196 15 08, REGON: 120796204
telefon: +48 793 199 770
szkolenia@pracowniapz.pl

dla: