Dr Beata Hołówko

Beata Hołówko Lekarz stomatolog.

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie/obecnie WUM/ r. w 1989r.

Wcześniej studiowała również nauki biologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim.

Od 1991r prowadzi własna praktykę dentystyczną w W-wie.

Od 2008 r jest członkiem International Association for Orthodontics/IAO/ z siedzibą w Milwaukee/USA/,kształcąca dentystów ogólnych i lekarzy pedodontów w zakresie ortodoncji ,ze szczególnym uwzględnieniem holistycznego podejścia do pacjenta. W 2015 uzyskała tytuł instruktora ortodoncji Senior Instructors of IAO. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Brała udział w wielu kursach z zakresu ortodoncji ,stomatologii funkcjonalnej i estetycznej. Pasjonuje również się paleoantropologią, ewolucją ludzkiej głowy i twarzoczaszki oraz stosunkowo młodą dziedziną nauki jaką jest medycyna ewolucyjna.