Dr Ewelina Dąbrowska

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Autorka kilku publikacji naukowych z zakresu diagnostyki i leczenia wad zgryzu pacjentów w wieku rozwojowym. Od czasu studiów uczestniczy w konferencjach naukowych, gdzie prezentowane przez nią prace nagradzane były I miejscem.