Dr Alessandro Mario Greco

Dr Greco ukończył stomatologię na Uniwersytecie „Tor Vergata” w Rzymie w 1999 roku, specjalizację z ortodoncji zrobił na Uniwersytecie Ferrara w 2007 r., w latach 2000 do 2015 pracował w szpitalu San Giovanni Calibita Fatebenefratelli Isola Tiberina w Rzymie, w roku 2016 obronił doktorat na Uniwersytecie “Tor Vergata” w Rzymie, od 2013 roku jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie Ferrara , a od 2017 roku profesorem wizytującym na Uniwersytecie L’Aquila. Jest członkiem Włoskiej Rady Ortodoncji (I.B.O.), Europejskiej Rady Ortodoncji (E.B.O.), aktywnym członkiem Włoskiego Towarzystwa Ortodontycznego (S.I.D.O.), aktywnym członkiem Włoskiej Akademii Ortodoncji (A.I.d.Or.), aktywnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (E.O.S.), aktywnym członkiem Światowej Federacji Ortodontów (W.F.O.), członkiem Europejskiego Towarzystwa Alignerowego (E.A.S.), Past Prezydentem (2013-15) Włoskiego Towarzystwa Techniki Bidimensjonalnej (S.I.Te.Bi), Past Prezydentem (2013) Włoskiego Stowarzyszenia Specjalistów z Ortodoncji (A.S.I.O.), międzynarodowym speakerem klinicznym firmy Invisalign (2013). Jest autorem publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych, wykładowcą podczas krajowych i międzynarodowy szkoleń i spotkań.