dr Anna Czopor

Lekarz dentysta. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 2016r., a już w 2017 otworzyła własną praktykę stomatologiczną. W trakcie studiów przeprowadzała wykłady z najnowszych technologii 3D w stomatologii i ortodoncji, a w 2017r. wykład na konferencji FDI- World Dental Federation, Section of Defense Forces Dental Services NATO. W latach

2018-2019 odbyła Mistrzowski Staż Implantologiczny w Duda Clinic College of Dental Medicine uzyskując szczególne kwalifikacje umożliwiające prowadzenie Praktyki Implantologicznej i Implantoprotetycznej certyfikowanej przez Duda Clinic College. W 2019r. rozpoczęła studia podyplomowe na University for Digital Technologies in Medicine & Dentistry in Luxembourg na kierunku Master of Science in Orthodontics.

Należy do Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

Wykonywane zabiegi:

implantologia, aparaty stałe, Clear-Aligner, wypełnienia, leczenie próchnicy, nadwrażliwość zębów, licówki kompozytowe, zapalenie dziąseł, korony porcelanowe, mosty porcelanowe, protezy zębowe, usuwanie białych plamek na zębach, trzaski w stawie skroniowo-żuchwowym, ból w stawie skroniowo-żuchwowym, bruksizmu dzienny, bruksizm nocny Ukończone kursy:

* 2019 “Bruksism- Kontrowersyjny problem kliniczny o złożonej

etioglogii”- dr hab. n. med. prof. nadzw. Mieszko Więckiewicz

* 2019 “Zrozumieć T-Scan cyfrowy system rejestracji i analizy zwarcia oraz jego integrację z innymi urządzeniami dla lepszej diagnozy i efektywniejszego leczenia”- D.D.S. Ch.J.Stevens

* 2018-2019 Roczny Mistrzowski Staż Implantologiczny W Duda Clinic College Of Dental Medicine

* 2018 Motywacja pacjenta do leczenia biologicznego Mems Cz. I- M. Oboda

* 2018 Konferencja Międzynarodowa –I Dni Okluzji- dr hab. n. med. J.

Pietruski

* 2018 kurs przedzjazdowy I Dni Okluzji „Ortodoncja, bioestetyka i SSŻ:

Symbioza doskonała” – dr Salvador Congost, dr Domingo Martin

* 2018 kurs przedzjazdowy I Dni Okluzji Sam Day- dr hab. n. med. J.

Pietruski

* 2018 Kompleksowe Szkolenie. Dysfunkcje SSŻ w gabinecie ortodonty”- dr R.Moles

* 2018 „Rational treatment of orthodontic anomalies” ”- MUDr. M.

Stefkova, Csc., Prof. MUDr. M. Kaminek DRSc.

* 2018 „Treatment with fixed orthodontic appliances 2nd part”- MUDr. M.

Stefkova, Csc., Prof. MUDr. M. Kaminek DRSc.

* 2018 „Treatment with fixed orthodontic appliances 1st part”- MUDr. M.

Stefkova, Csc., Prof. MUDr. M. Kaminek DRSc.

* 2017 „Optymalny zgryz: jak go zrozumieć i utrzymać?”- dr Wolf-Dieter Seeher

* 2017 „Aksjografia- wprowadzenie do diagnostyki SSŻ”- dr Wolf-Dieter Seeher

* 2017 1 Kongres Unii Stomatologii Polskiej- prof. dr hab. n.med. M.Dominiak

* 2017 „Terapia zaburzeń czynności systemu

żuchwowo-gnykowo-czaszkowego”- dr n.med. J. Słobodzian-Rakowska, dr n.med. A.Rakowski

* 2015 1 Sympozjum Cyfrowej Ortodoncji- dr A.Busato, dr H.Hammad

* 2015 „Jak diagnozować i leczyć ból jamy ustnej i twarzy”- prof. dr hab. med. J.Dobrogowski, lek. stom. B.Szczerbaniewicz

* 2015 „Jak uniknąć błędów i komplikacji w rejestracji zwarcia na przykładzie systemu Panadent i analizatora twarzowo-zębowego Koisa”- lek. stom. B.Szczerbaniewicz

* 2015 Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

* 2014 Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

* 2014 „Jak leczyć ból? Problem bólu widziany oczami lekarzy różnych specjalności i fizjoterapeutów.”- prof. dr hab. med. J.Dobrogowski, lek.

stom. B.Szczerbaniewicz

* 2014 „Okluzja Funkcjonalna- praktyczny punkt widzenia”- prof. dr. hab.

  1. med. S.Suliborski

* 2014 „Minimalnie inwazyjna stomatologia estetyczna”- prof. dr. hab. n.

med. S.Suliborski

* 2013 Ecligner Certification Seminar- prof. dr TaeWeon K., dr med.

Dent. N.Stucki

Przeprowadzone wykłady, seminaria, warsztaty:

* 09.2017 FDI Section Of Defense Forces Dental Services NATO, Poznań

* 04.2016 II Kongres Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej

* 11.2015 Sympozjum Zjazdu Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych, Będlewo

* 11.2015 Sympozjum Cyfrowej Ortodoncji, Warszawa

* 01.2023 prowadzenie szkoleń w firmie Denon Dental „Diagnoza, planowanie i leczenie szynami CA® Clear Aligner”