Dr Federico Migliori

Dr Federico Migliori jest wykładowcą kontraktowym na Wydziale Ortodoncji Uniwersytetu Florenckiego. Od 2015 r. jest prelegentem klinicznym oraz członkiem European Advisory Board for Align Technology (Europejskiego Organu Doradczego ds. Technologii Alignerów). Dr Migliori zastosował alignery u ponad 1000 pacjentów. Przemawia na forach międzynarodowych i jest autorem wielu publikacji naukowych. Przeprowadził ponad 100 kursów Invisalign Certification w Europie i na Bliskim Wschodzie i zabierał głos podczas wielu europejskich szczytów i kongresów. Członek założyciel i sekretarz Italian Society of Dental Sleep Medicine. Jego życie zawodowe toczy się we Włoszech, gdzie poświęca uwagę leczeniu z użyciem przezroczystych nakładek, nowym technologiom cyfrowym oraz zaburzeniom oddychania podczas snu.