Dr Simonetta Meuli

Dyplom lekarza stomatologii Universita Cattolica del Sacro Cuore w Rzymie, 1994. Specjalizacja z ortodoncji Universita Cattolica del Sacro Cuore w Rzymie, 1998. Stypendium, Klinika Stomatologii, Szpital Dziecięcy Bambin Gesù w Rzymie, 1999. Drugi fakultet z Architektonicznych technik restauratorskich i rewitalizacji miejskiej, Uniwersytet Rzymski La Sapienza, Wydział Architektury, Valle Giulia, Rzym 2005, z publikacją pracy dyplomowej. Stanowisko Adjunct Professor, Zakład Ortodontycznego Kształcenia Specjalistycznego Universita Cattolica del Sacro Cuore w Rzymie, 1999. Nagroda za najlepszą pracę: „Age juvenile/adolescent: effects on growth mandibular functional appliances”, XV Krajowa Konferencja SIDO, Florencja, 1998. Kurs Ortodoncji Lingwalnej, Dr Fillion, Paryż, 1999. Nagroda za artykuł: „The craniofacial architectural evolution in unilateral cleft lip and palate subjects: a longitudinal study”, European Federation of Orthodontics (FEO), Sofia, Bułgaria, 2002. Nagroda I – Sesja Plakatowa Ortodoncja 2 „Adapting types rotational second Petrovic patients Italians” , X Kongres Krajowy Akademickiej Rady Stomatologii, Rzym, 2003.

Członek zwyczajny SIDO, XVII Kongres Międzynarodowy SIDO, Rimini, 2003. Nagroda im. Rossana Alessio za opis przypadku w technice Tweed-Merrifield na Sesji Prezentacji Modeli, XVII Kongres Międzynarodowy SIDO, Rimini, 2003. The Tweed Course, „Differential diagnosis, directional force systems, edgewise mechanic-therapy”, Tucson, Arizona, USA, 2005. Certyfikacja Invisalign, Align Technology, Mediolan 2005. Gnatologia Teoretyczna i Praktyczna, Molina i Magnano, AIROP, Rzym, 2006. Certyfikacja „Rhinoceros” (projektowanie 3D), Prometheus Education Center, Synergia srl. Rzym, 2007. Liczne publikacje i udział w wielu kongresach. Współautorka książki „La fontana dell’Acqua Acetosa – La storia, il restauro e il nuovo parco” [Fontanna Acqua Acetosa, jej historia, restauracja i nowy park], p. red. Cardilli i Fagiolo, Silvana Editoriale, Mediolan, 2010.
Europejska wykładowczyni i konsultantka Invisalign od 2013 r.