Dr Javier Lozano

Dr Javier Lozano ukończył stomatologię na Uniwersytecie w Murcji, gdzie uzyskał stopień doktora. Po ukończeniu studiów podyplomowych z ortodoncji poświęca się wyłącznie terapii alignerami, publikując ostatnio książkę Aligner Techniques in Orthodontics (Wiley, 2021). Jest honorowym członkiem Francuskiego Towarzystwa Aligners i współdyrektorem Aligners International Program.