Dr Benedict Wilmes

Dr Wilmes odbył studia podyplomowe z zakresu chirurgii jamy ustnej na Wydziale Chirurgii Twarzoczaszki Uniwersytetu w Münsterze, Niemcy. Następnie uzyskał stopień w dziedzinie ortopedii szczękowej i ortodoncji przyznany przez niemiecki Uniwersytet w Düsseldorfie. W 2013 r., objął stanowisko profesora na Wydziale Ortodoncji Uniwersytetu w Düsseldorfie. Dr Wilmes jest autorem ponad 100 artykułów i fragmentów książek. Recenzuje wiele czasopism. Przeprowadził więcej niż 300 wykładów i kursów w 60 różnych krajach na świecie. Główny obszar jego zainteresowań to metody niewidocznego leczenia ortodontycznego (TAD, ortodoncja lingwalna i alignery). Dr Wilmes otrzymał Pierwszą Nagrodę Niemieckiego Towarzystwa Ortodontycznego w 2007 r., Pierwszą Nagrodę Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego w 2009 r., Pierwszą Nagrodę Niemieckiego Towarzystwa Ortodoncji Lingwalnej w 2018 r. oraz Nagrodę Międzynarodowej Akademii Przezroczystych Alignerów w 2019 r. Dr Wilmes jest zastępcą redaktora czasopisma Towarzystwa Ortodontycznego w regionie Azji i Pacyfiku oraz aktywnym członkiem Angle Society (część wschodnia).