Dr Matteo Reverdito

Dr Matteo Reverdito
Absolwent Uniwersytetu w Turynie. W roku 1999 ukończył studia ze specjalizacją w ortodoncji. W 2002 roku odbył 2 letnie szkolenie wyższego stopnia – Master Invisalign na Uniwersytecie w Turynie. W roku 2012 pełnił funkcję profesora na Uniwersytecie w Varese na studiach podyplomowych ze specjalizacji w ortodoncji. W latach 2005-2014 był członkiem Rady d/s Stopni Naukowych na wydziale „Medycyna oraz terapie eksperymentalne” Uniwersytetu w Turynie. Wykładowca akademicki (Turyn 2005-06, L’Aquila 2019, Rzym 2020) oraz prelegent na kongresach międzynarodowych (SIDO – EAS – SEDA – SGAO/SSAO – AIG). Key Opinion Leader w zakresie Align Technology (2016), Biolux Research (2019) oraz Dental Monitoring (2021)